tippmann a5 x7 barrel adapter ac

€ 17,50

tippmann a5 x7 barrel adapter ac 

met deze adaper kun je je barrel met autococker draad gebruiken in een tippmann a5 of x7 marker

kleur zwart